In association with
VN | ENG

Chất lượng từ Paradigm

Phổ rộng

Kháng Acid

Công nghệ đóng viên

Hạn dùng đã được kiểm chứng

Chủng lợi khuẩn chịu nhiệt

Sản xuất tại Nhật, Mỹ, Ý